top of page
Services

Ydelser

~
Jeg kan hjælpe jeres organisation med udvikling inden for
Ledelseskommunikation
Ledelsesstrategi
Rekruttering
Konflikthåndtering
 • Hvad har du på hjerte og hjerne som du ønsker at kommunikere ud til din omverden?

 • Hvordan indarbejder du de retoriske grundelementer -etos, logos og patos- i din måde at kommunikere på?

 • Hvem er din omverden?

 • Hvad ønsker du din omverden skal forstå?

 • Hvordan har du sat dig ind i din omverdens måde at forstå på?

 • Hvordan kan du måle på om din kommunikation er blevet modtaget som ønsket?

 • Hvad er strategi for dig?

 • Hvad kan du med en strategisk tilgang?

 • Hvordan kan du holde styr på “vision” og “mission”?

 • Hvordan kan du sikre dig en succesfuld implementering så strategi kan forstås og accepteres på mellemleder og udførerniveau? (Daniel Kahneman: System 1 og system 2)

 • “Vi begriber med vores begreber” Ludvig Wittgenstein. Hvordan får I det bedste ud af en præmis der løbende er under forandring? – og samtidig som ledelse får sikret den nødvendige stabilitet i udførelsen af kerne opgaven?

 • “Kameldriveren har sine planer, men det har kamelen også”!

 • Hvilke grundkompetencer fordrer udførelse af kerneopgaven?

Hvad er vi på udkig efter:

 1. En person der bare lige kan gå ind og mentalt passe ind i gruppen?

 2. En person der kan bringe nyt til gruppen – udfordre bestående rationale?

 3. Er personen mere hjerte end hjerne-tænker?

 4. Mand eller kvinde – ung eller ældre – dansk eller anden etnicitet – etc?

 • Hvad er vigtigst for os at få tilført arbejdspladsen af ressourcer, værdier og energi?

 • Hvem eller, hvad handler konflikten om?

 • Hvad er der allerede blevet forsøgt i håndteringen af konflikten?

 • Hvor længe har det stået på?

 • Hvad er der på spil? – for hvem?

 • Hvad er vi parat til at gøre for at løse konflikten?

Lars Urban

~
1610533127396.jpeg
 • Jeg hedder Lars Urban Rasmussen.

 • Jeg er født 1957, i Odense.

 • Jeg er gift med Kirsten, med hvem jeg også er forældre til tre voksne sønner.

Min tilgang til ledelse

Jeg får relativt hurtigt, i samarbejde med relevante aktører, skabt mig et overblik over ressourcer og udfordringer der er forbundet med en given arbejds-kontekst eller i en organisatorisk social synergi. 

Jeg tror på at det er bedre vi relativt hurtigt kommer i ”handle-mode” fremfor at vi, med afsæt i angsten for at gøre noget forkert eller lave fejl, afventer for længe.

 

Ligegyldig hvad: Når vi handler vil vi for det meste gøre meget af det rigtige og så vil vi også komme til at lave ting, der set i bakspejlet, godt kunne gøres bedre. Det vigtigste er at vi sammen lærer af det vi gerne vil gøre bedre og husker på det der virker efter hensigten.

Som leder er mine personlige pejlemærker

 • Ordentlighed

 • Nysgerrighed

 • En sag kan altid ses fra flere vinkler

 • Vi skal gøre os umage med det vi er betroet til

 • Tænk stort

 

Uddannelser

 • Student 1976

 • Oprindeligt er jeg uddannet socialpædagog – uddannet 1981

 • Diplom i Projektledelse – og organisationsudvikling 2005

 • Master i Offentlig Ledelse - 2015

 

Erfaring

 • Behandlingsbørnehjem – som pædagog/omsorgsassistent - Amtskommunalt

 • Centralinstitution – som pædagog/omsorgsassistent - Amtskommunalt

 • Kostskole – som pædagog - Amtskommunalt

 • Hjemmevejleder - kommunalt

 • SFO.leder – centerskole - kommunalt

 • Institutionsleder – almen daginstitutioner - kommunalt

 • Funktionschef – sundhed og handicapområdet – kommunalt

 • Forstander – region

 • Centerchef – region

 • Leder af behandlingssted – privat

About

Testimonials 
~

Holbrogaard, behandlingsinstitution

"Tak for dit hårde arbejde, for dine kloge indspark og tak for din bramfri og kærlige måde at gå til såvel opgaver som mennesker". 

Region Syddanmark, socialdirektør

"Som centerchef har Lars gennem sin ledelse medvirket til at sikre et højt fagligt niveau og et ambitiøst fokus på udvikling på tværs af afdelingerne i centret. Lars stiller krav til medarbejdernes etik og moral, borgerne/børnene skal være i centrum - krav han også stiller til sig selv".

Odense kommune, Børn - og Familiechef

" Lars’ s nysgerrighed og evne til at vende tingene på hovedet, udtænke og forfølge kreative og innovative tanker afspejles på flere niveauer. Eksempelvis har MED-organisationen bevæget sig fra at fungere som et forretningsudvalg til et fællesskab, hvor alle arbejder engageret sammen, for at finde de bedste løsninger på tværs af hinandens områder."

Testimonials
Contact

Kontakt

Lars Urban Rasmussen

ledelse.til.tiden@gmail.com

T. +45 53 31 80 81

~

Thanks for submitting!

Jeg er bosat i Odense, men arbejder i hele landet.

 • White LinkedIn Icon
bottom of page